identitaal achterhaalt de kern en vertaalt die naar treffende teksten. Zodat de boodschap direct duidelijk is. 

#  kernsessies
#  schrijven en redigeren
#  websites, brochures, nieuwsbrieven

Aangenaam! Mijn naam is Hilde en ik ben identitaal. Ik vind het heerlijk te luisteren naar het unieke verhaal van een persoon, bedrijf, product of dienst; om dit vervolgens op papier tot leven te laten komen. Kijk hoe ik ook jou kan helpen.